';
side-area-logo

در روز یکشنبه مورخ 19/10/95 جشن سالگرد تأسیس شرکت احداث در سالن اجتماعات سازمان و با حضور اعضاء محترم هئیت مدیره و مدیران ارشد و جمعی از مدعوین برگزار گردید.
در این جلسه مدیریت محترم شرکت احداث ضمن تقدیر و تشکر از کلیه مسئولین و مدعوین، عملکرد روبه رشد سازمان را نشانه صلابت و افزونگی سازمان معرفی نمودند و از توسعه سازمانی، مدیریت سیستمیک و بهره وری بهینه به عنوان مهمترین اهداف پیش رو سازمان یاد کردند..

Recommend
اشتراک گذاری
Tagged in